Ve školní družině jsme „Den Země“ pojali trochu netradičně. Vyráběli jsme z recyklovaného materiálu, tříděného odpadu a navštívili jsme Městské služby Hustopeče, s. r. o., kde jsme využili znalosti dětí o třídění odpadu.

Děvčatům a chlapcům v této provozovně byly představeny typy kontejnerů; místnost určená ke sběru elektroniky; bazárek, který nabízí věci k dalšímu užití. Vaše ratolesti tradičně zaujal nejvíce vozový park a dílna. Dostali možnost povozit se na sekačce, jež je hojně využívána k úpravám městské zeleně.

Na FB jste již mohli shlédnout fotografie některých dětí, které projevily o netradiční jízdu zájem. Na webu přikládáme mimo další „jezdce“ na sekačce J , také tvořivé ruce některých z nich.