Na 21. listopadu připadá Mezinárodní den pozdravů. Školní parlament si jej zvolil pro svoji první letošní akci a spojil ho s dnem formálního oblečení. 

Každá třída si vybrala jednu zemi, naučila se pozdravy v jejím jazyce, seznámila se se základními symboly a tradicemi. Ráno si vytvořila vlajku své země a některé z vybraných symbolů do ní zanesla. Členové parlamentu pro všechny připravili kvízy týkající se zvyků ve vybraných zemích a společenského chování. 

Druhou hodinu se všichni sešli v tělocvičně a společně si zatančili. Nejdříve řecký tanec zorba, známý také jako sirtaki, a protože se žáci náramně bavili, zatančili si poté ještě ptačí tanec, makarenu a na závěr odjeli mašinkou. 

Všichni si akci užili a všem to hlavně moc slušelo.