Co děje na naší škole?

Celý týden nosili žáci do školy sladkosti 🍭 vykoledované o Velikonocích, aby se o ně rozdělili s dětmi, které takové štěstí nemají.

Jarní barvy jsme si přičarovali v hodinách chemie. Osmáci v laborkách míchali jodid draselný a dusičnan olovnatý s horkou destilovanou vodou, které spolu vytvořili krásnou žlutou barvu připomínající zlatý déšť.

Hrou a zkušeností se ale žáci učí i v jiných předmětech. Například znalosti o podmětu a přísudku si žáci prohlubovali pomocí vrstevnického učení. Tzn., že se děti učí od sebe navzájem. Rozkazovací způsob v němčině a slovní zásobu týkající se zdravého životního stylu zase procvičovali pomocí zapisování a zakreslování poznámek kreativní formou zvanou sketchnoting. 

Nepříznivé počasí bohužel potkalo naše malé cyklisty. I přes to se ale vypravili na dopravní hřiště, kde získávali nejen praktické dovednosti v jízdě na kole, ale také informace týkající se dopravních značek nebo situací na silnicích. Nakonec všichni úspěšně zvládli písemný test a získali svůj průkaz cyklisty.