Dnešní den žáci 4.A strávili na dopravním hřišti, kde pod vedení m zkušených instruktorů probíhala výuka dopravní výchovy. Nejdříve byli seznámeni s teoretickou částí a pak si mohli vyzkoušet překážkovou jízdu a jízdu na kole přes křižovatky. Zde museli uplatnit právě nabyté teoretické znalosti. Někteří  jízdy splnili  bez chyb, jiní se právě na těchto chybách učí, čemu se v praxi mají vyvarovat. Na závěr instruktoři vyhodnotili žáky, kterým se podařilo splnit úkol bez chyb.