V úterý 24. září se žáci 4.B zúčastnili dopravní výchovy. Celou výukou je provázel instruktor, který jim objasnil, jak má vypadat správné vybavení kola, zdůraznil nutnost cyklistické přilby, znalost dopravních značek a podle nich se umět orientovat při jízdě na silnici, kruhovém objezdu i průjezdů křižovatek. Vyzkoušeli si prakticky jízdu zručnosti a dodržování pravidel v silničním provozu. Na závěr si všichni žáci prověřili své znalosti v teoretických testech a praktických jízdách.