Ve 3.B proběhl ještě před podzimními prázdninami,,dračí den“. Téma drak se prolínalo celým vyučováním – v ilustrovaném diktátu o novém drakovi, v matematických slovních úlohách i učivu o geometrických tvarech, v písničce o pyšném drakovi v hudební výchově, ve stříhání, lepení a skládání obrázku draka v pracovních činnostech a ani tělocvik nepřišel zkrátka – děti si své draky z domu přinesly a vypustily na Křížovém kopci. Počasí nám přálo a draci létali přímo ukázkově…