Mladší žáci navštívili 3.9. enviromentální program společnosti na ochranu dravých ptáků Zeyferus. Všechny pestré vyprávění o dravcích zaujalo. Děti vyslechly poučný výklad o tom, čím je který dravec zajímavý, a poté následovaly lety ptáků. Někteří žáci si mohli za odměnu zavolat dravce na ruku.🦅 Bylo to super.👍