Projekt Auge in Auge, který realizovali lonští deváťáci společně s italskou školou z Adrie získal Evropský certifikát kvality.

Od ledna 2019 spolupracovali žáci 9. ročníku v rámci výuky německého jazyka na eTwinnigovém projektu nazvaném Auge in Auge (Z očí do očí). Převážně v rámci online videokonferencí se setkávali s žáky z italské školy z Adrie. Témata jednotlivých videokonferencí korespondovala  s učebním plánem výuky. Při online setkáních žáci aktivně využívali to, co se v němčině naučili, mluvili v reálném čase, s reálnými partnery a prezentovali práci, kterou si připravili. Žáci pracovali jak v národních týmech, malých i větších skupinách, tak v rámci mezinárodních týmů. Tématem setkání bylo např. představení měst, školských systémů, zdravý životní styl, hledání společných vzorů, idolů aj. Vzhledem ke koronavirové situaci v Evropě dokázaly oba týmy projektu dotáhnout do úspěšného konce. A jistě nejen za to jim byl v obou zúčastněných zemích udělen Národní certifikát kvality a uznání bylo uděleno i na evropské úrovni, kdy se projekt zařadil mezi nejkvalitnější projekty realizované v minulém školním roce. 

Veškeré výstupy  přímo na webové stránce projektu https://sites.google.com/zs-nadrazni.cz/augeinauge/

I pro letošek máme již naplánovanou spolupráci, tentokrát pro žáky 7. ročníku, kteří jsou v němčině začátečníci. Hlavním cílem bude opět rozvoj motivace k výuce němčiny se zacílením na komunikaci a rozvoj slovní zásoby.