Páťáci dostali v rámci přírodovědy úkol zjistit, jak se nakládá s bioodpadem v našem regionu, jak je svážen a co se s ním pak děje. Rozjeli se proto do blízkých Bořetic. Zde se nachází jedna z mnoha již fungujících bioplynových stanic v ČR.

Žáci prošli celým areálem a byli seznámeni se základními  principy jejího fungování. Dozvěděli se, že se výrobna ,,krmí biomasou” kejdou, hnojem a travní senáží.  Nahlédli do fermentačních nádrží (velkých kopulí), kde se zředěná a rozmělněná biomasa promíchává a zahřívá a  přitom dochází k rozkladným procesům a současné produkci bioplynu. Po vyčištění je spalován ve  spalovacím motoru, který vyrábí elektřinu, ale současně také teplo.

Věděli jste,že výroba bioplynu neprodukuje vlastní odpad, protože zbylou hmotu lze úspěšně využít jako hnojivo.? Páťáci už to dnes ví.