Děti z 2.A i z 2.B vyrazily společně 27.3. díky pozvání na Mendelovu univerzitu v Brně do Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat. Viděly a poznávaly skutečné kostry našich domácích zvířat, porovnávaly jejich některé kosti, seznámily se se sbírkou anatomických preparátů hospodářských zvířat a se sbírkou téměř všech druhů vycpaných živočichů, vyskytujících se v naší republice. Zážitků a přínosných informací bylo mnoho a děti své nadšení i dojmy přenesly ještě do svých domovů.