3.A se vypravila na Přírodovědeckou fakultu do Brna za zvířátky. Přednáška byla rozdělena do dvou bloků.V první části se žáci seznámili se sbírkami obratlovců, kteří se vyskytují nejvíce v České republice, ale i ve světě. Například Ptakopysk je savec, který klade vejce, ale jeho mláďata sají mateřské mléko. Potěžkali jsme zub Narvala jednorohého, který má délku dva a půl metru. Zajímavé bylo také zjištění, že někteří savci, žáby nebo hadi umí létat.V druhé části bloku jsme se věnovali netopýrům, jejich stavbě těla. Mohli jsme si je pohladit a vidět, jakým způsobem se živí.V pracovním listu jsme vyhledávali úkryty netopýrů.

Byla to zábavná a úžasná  cesta za poznáním živočišné říše!