Žáci třetího ročníku si v rámci hodin anglického jazyka prodloužili velikonoční náladu a seznámili se nejen s novými slovíčky, ale i s tradicí sbírání zdobených velikonočních vajíček, která se nazývá “Easter Egg Hunt”. Ačkoliv má tato tradice své kořeny v Německu, o Velikonocích ve Velké Británii nesmí chybět.

Velikonoční hodiny odstartovala před prázdninami běhací hra “Move your body”, při níž děti upevňovaly a rozšiřovaly slovní zásobu na téma “Spring” a “Easter”. Nově osvojená slova děti využili při skupinové práci a tvorbě plakátu.

Happy Easter!

3.A