Ke konci školního roku patří kromě odpočítávání dní do prázdnin i opakování učiva, a tak pro šesťáky byla nachystána soutěž ,,Hmyzí stezka”. Žáci soutěžili jak v týmech, jak jednotlivě a kvízové otázky hledali v budově školy i na školním dvoře. Ze správných odpovědí měli složit tajenku. A aby toho nebylo málo, u každého stanoviště měli pořídit fotku jako důkaz. Někteří žáci úkol pojali opravdu originálně a u kvízových otázek pantomimicky předváděli bezobratlé živočichy podle odpovědí. Vyhráli ti, kteří co nejrychleji vyplnili tajenku a nafotili nejvíce fotografií. Nechyběl ani diplom a malá odměna. Sláva vítězům, čest poraženým a hmyzákům zdar! 

(Podklady k aktivitě zakoupené od Kateřiny Lokvencové)