Minimálně jednou měsíčně probíhá v každé třídě třídnická hodina. Cílem těchto hodin je pracovat na vztazích ve třídě, stmelovat kolektiv, učit se spolupráci, toleranci. 

Ve 2.A proběhla na konci září třídnická hodina s mottem: „Spolužáci – kamarádi“ – jsme k sobě upřímní, pomáháme si, tvoříme tým.