Po celý školní rok se žáci osmého ročníku věnují projektu s názvem Hustopečsko v 3D, který je součástí programu DigiMe, jehož cílem je rozvoj digitálních a mediálních kompetencí žáků a učitelů. Díky finanční podpoře jsme mohli do školy zakoupit 3D tiskárny, s jejichž pomocí nyní tiskneme námi vytvořené modely míst, které máme rádi a které dle nás neodmyslitelně patří k našemu regionu.

Hlavním výstupem je mapa mikroregionu Hustopečsko s modely, které jsou buď dle skutečnosti zmenšené, nebo symbolicky naznačené a zpracované v programu na tvorbu 3D modelů a vytiskli.

Mapa je již téměř dokončená. Nyní tým pracuje na dokončení webu, který o celém projektu informuje a na němž také najdete online mapu se všemi místy a informativními medailonky. https://sites.google.com/zs-nadrazni.cz/hustopecsko3d/ 

Na konci května bude tým prezentovat svoji práci a vlastně celý náš region ve Vida! science centru v Brně.