Děti z 2.A si dnes také užily kreativní zábavy s přírodninami. Jak se výtvory povedly můžete zhodnotit na fotografiích:-)

Naši nejmladší žáčci z 1.A sbírali kaštánky nejen pro krmení zvířátek. Využili je ve výuce matematiky, českého jazyka, prvouky i na tvoření ve výtvarce a pracovních činnostech. Motivačním prvkem byl zvolen ježek. Krátkou besedu o  ježkovi bělobřichém nám připravila naše paní asistentka. Na závěr nechyběla ani zasloužená pohádka.