Školní rok 2022/2023 bude na ZŠ Hustopeče, Nádražní 4 zahájen ve čtvrtek 1. 9. 2022 shromážděním všech pedagogů,  žáků a jejich doprovodu na školním dvoře v 8:00 hod.

 • V případě nepříznivého počasí si v 8:00 vyzvednou třídní učitelé žáky na školním dvoře a společně se přesunou do tříd.
 • První školní den si aktovky přinesou pouze žáci 1. ročníku.  Ostatní žáci si aktovky a přezůvky přinesou až druhý školní den, tj. v pátek, 2. 9. 2022.
 • Učební pomůcky (kromě psacích potřeb apod.) obdrží žáci ve škole během prvních vyučovacích dnů. Eventuální platbu provedou rodiče dle pokynů třídních učitelů. 
 • Informace o nákupu sešitů pro jednotlivé třídy jsou zveřejněny zde.
 • Vyučování bude první školní den (ve čtvrtek) ukončeno nejpozději po první vyučovací hodině, tedy v 8:40.
 • Druhý školní den (pátek 2.9. 2022) bude vyučování ukončeno ve všech třídách v 11.30.
 • Od pondělí 5. 9. 2022 bude vyučování probíhat podle rozvrhu vyučovacích hodin, který žáci i jejich zástupci obdrží po přihlášení do systému edookit. Rozvrh bude žákům sdělen i ve škole nejpozději v pátek 2.9.2022.

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 • Školní družina (ŠD) zahájí provoz 2. 9. 2022. V provozu bude od 6:30 do 7:35 a od 11:30 do 16:00. 
 • ŠD je zpoplatněna částkou 80 Kč za měsíc za 1 dítě.
 • Organizační zápis do školní družiny proběhne 1. 9. 2022 po slavnostním zahájení.
 • Rodiče žáků prvních ročníků obdrží konkrétní informace při zahájení školního roku od třídní učitelky a po té vyřídí náležitosti s příslušnou vychovatelkou.

 

JÍDELNA ZŠ KOMENSKÉHO

 • Noví žáci (strávníci) si vyzvednout čip v kanceláři ZŠ Nádražní a v kanceláři školní jídelny si jej poté musí aktivovat. 
 • Termíny pro vyzvednutí čipů:  26.,29.,30. od 8.00 do 12.00 hod a 1.9. po slavnostním zahájení, nevyzvednuté čipy rozdá žákům během následujících dnů třídní učitelka.
 • Školní jídelna na ZŠ Hustopeče, Komenského 2 je v provozu od prvního vyučovacího dne (od 1. 9. 2022). Obědy je nutné minimálně den předem objednat.
 • Další informace na https://www.zshuskom.cz/jidelna 

 

V Hustopečích, 19. 8.2021

Mgr. Ivana Matějíčková