Tento týden se nese ve znamení programování a kódování. Naše škola se totiž zapojila od celoevropské akce zvané CodeWeek. Cílem je ukázat nejen dětem, ale i široké veřejnosti, co vše vlastně je schované pod slovem programování.

Ve škole napříč všemi třídami probíhají aktivity zaměřené na programování s počítačem i bez něj, žáci pracují s aplikacemi Lightbot a Scratch, zkouší virtuální realitu, programovat sami sebe aj.

Ve středu se žáci 1.stupně zúčastní workshopů s Lego Education.

Codeweek je v plném proudu, sledujte náš Facebook.