Základní informace od Krajské hygienické stanice JmKr. v Brně

Vzhledem k tomu, že žáci třídy 1.A, 2.B, 4.A, 5.A, 7.B  byli dne 4. a 5.11. 2021 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly u těchto osob epidemiologickým šetřením ze strany KHS JmKr. v Brně shledány důvody pro karanténní opatření.

Povinnost podrobit se od 11.11.2021 karanténě a následně RT-PCR testování se nevztahuje na žáky, kterým:

  • uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování,
  • kteří prodělali onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu
  • kteří nebyli ve škole dne 4.11 a 5.11.2021.

Především z organizačních důvodů zajištění distančního vzdělávání doporučujeme ponechat i tyto žáky po dobu karantény doma – v režimu distanční výuky.

Délka karantény:

  1. dodržení domácí karantény po dobu minimálně 7 dnů (počítáno od posledního kontaktu s nakaženým)

Pokud žák v karanténě podstoupí v rozmezí 5. až 7. dne od posledního kontaktu s pozitivně testovanou osobou PCR test s negativním výsledkem a nemá klinické příznaky na onemocnění COVID-19, karanténa po 7 dnech se ukončí – může jít kdykoli poté do školy – nejdříve tedy v pondělí 15.11.2021.

Dle nabídky různých odběrových míst lze absolvovat odběr výtěrem z nosu, z krku, vyplivnutím slin do zkumavky či výtěrem pod jazykem. Odběrové místo a způsob odběru si volí pro své děti zákonní zástupci sami. Taktéž se zde dohodnou na způsobu odběru.

Žák se po příchodu do školy prokáže negativním výsledkem PCR testu.

  1. dodržení domácí karantény po dobu 14 dnů, tedy do pátku 19.11.2021 včetně.

Při karanténě je nutné zůstat v domácí izolaci bez návštěv osob, které nebydlí ve společné domácnosti. Není možné odcházet na mimoškolní aktivity apod.

Pokud by se u žáka objevily klinické příznaky (suchý kašel, teplota, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu…), je nutno telefonicky kontaktovat ošetřujícího lékaře a konzultovat s ním aktuální zdravotní stav. Pokud by se objevily závažné klinické příznaky (přetrvávající vysoké horečky, ztížené dýchání apod.), je nutné kontaktovat v případě nedostupnosti lékaře např. pohotovostní službu nebo linku 155 a předat informaci o probíhající karanténě.

Karanténa se týká pouze osob, které byly v úzkém kontaktu s danou pozitivní osobou, netýká se rodinných příslušníků. Ti se považují za „kontakty kontaktů“ a pouze v případě pozitivního RT-PCR testování by byla činěna další opatření i u nich.

Informace k zajištění vzdělávání 

Po dobu karantény – bude zajištěna distanční výuka formou on-line a offline hodin.

Žáci jsou povinni sledovat Edookit, Google Classroom a řídit se zde uveřejněnými pokyny vyučujících, veškeré úkoly a hodiny jsou povinné.

Upozornění pro strávníky ve školní jídelně:

Žáci v karanténě mohou oběd odebírat, odnést ze školní jídelny si jej však v jídlonosičích mohou pouze osoby zdravé, a to jen v čase vyhrazeném pro veřejnost.  

Další sdělení:

Po zadání kontaktu žáka do databáze karantén je na poskytnuté telefonní číslo zákonného zástupce odeslána automatická SMS s odkazem na sebetrasující formulář. Po jeho řádném vyplnění je automaticky vygenerována e-žádanka na PCR test.

Nařízení karanténních opatření v souvislosti s onemocněním COVID-19 se provádí dle Metodického pokynu hlavní hygieničky ČR č.j. MZDR 37994/2021-1/OVZ ze dne 10.11.2021.

Karanténa se nenařizuje osobám, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

Ivana Matějíčková, ředitelka školy