Karanténní opatření 8.B, část 8.A
( sdělení KHS)

Vzhledem k tomu, že žáci třídy 8.B a části 8.A byli do dne 1.2.2022 v kontaktu s osobou, která je COVID-19 pozitivní, byly epidemiologickým šetřením shledány důvody pro karanténní opatření minimálně na 5 dní od data posledního kontaktu.
Povinnost podrobit se karanténě se vztahuje nově i na osoby, kterým uplynulo nejméně 14 dní od ukončení očkování, a i na osoby, které prodělaly onemocnění Covid-19 v době ne delší než 180 dní od data diagnostického pozitivního testu.

Prakticky to tedy znamená, že:
Podle posledního kontaktu žáci zůstávají doma v karanténě – nejdéle do neděle 6.2.2022včetně- jde o poslední den karantény.
Ve čtvrtek 3.2.2022 bude probíhat distanční výuka, sledujte Edookit.
Oběd ze školní jídelny si může ve dnech školního vyučování vyzvednout pouze osoba, která je k tomuto zdravotně způsobilá, není v karanténě apod.
Po celou dobu karantény má žák právo na odběr jídla z jídelny.

 

Mgr. Ivana Matějíčková, ředitelka školy