Třeťáci se letos zapojili do 10. ročníku soutěže Vícejazyčnost je bohatství, jejímž hlavním tématem je „Příroda ve spojitosti s cizími zeměmi“. Je založena na čtení či předčítání literárních děl a vytváření kreseb na námět přečteného díla. Soutěž poukazuje na přednosti, které přináší vícejazyčnost a rozmanitost kultur v naší multikulturní společnosti. Na základě přečtené vietnamské legendy O Hang Nga vytvořili žáci výtvarné dílo. Vzniklo originální podzimní leporelo s výjevy legendy a navíc se žáci naučili i píseň ve vietnamského jazyce.