“Radujme se veselme se, aneb od adventu do Tří králů.”

Přímo kouzelnou adventní atmosféru zažili třeťáci a čtvrťáci v zasněženém skanzenu ve Strážnici. V chaloupkách provoněných tradičním pečivem a cukrovím zhlédli ukázky přípravy jídel a stolování, obvyklých prací a zvyků na jihomoravské vesnici v minulém století. Potkali i Tři krále, pastýře s koledníky a Mikuláše s jeho družinou. Nechyběly ani tvořivé dílničky.