Celý měsíc jsme ve školní družině věnovali „Kouzlům zimy“

Některá oddělení se věnovala více jejímu výtvarnému pojetí. Tematicky se např. zaměřovalo na zvířata v zimě. Děti zkoušeli svou kreativitu s různými materiály. Nechyběl ani klasický sněhulák. 

Ve tvořivosti byli žáci ovlivněni zimními pohybovými aktivitami. Ve vzájemné spolupráci vytvořili maketu skokanského můstku.

 Jiná oddělení zase poznávala krásy zimy venku a pohybové aktivity s tím spojené. 

Sice se nám zimní počasí neukázalo v plné své kráse, ale i tak jsme si zimu ve všech odděleních s dětmi užili. Sice nám počasí nepřálo, ale i tak jsme si zimu za pomoci tvořivé činnosti ve všech odděleních s dětmi užili.