Za poznáním svého regionu se vydaly naše osmé třídy. Návštěva diváckého Památníku bratří Mrštíků totiž skvěle navazuje na právě dokončenou společnou četbu dramatu Maryša. Toto dílo nám společně s exkurzí do domu, kde Mrštíkové žili a působili, dává možnost zakusit život v 19. století.