V měsíci dubnu se z nás ve školní družině stali “malí enviromentalisté.”

Obvyklé vycházky se proměnily na naučné. Děti se učily poznávat nejen zahradní rostliny, ale i ty plané. Venkovní aktivity byly zaměřeny na rozvoj pohybových dovedností spojených se znalostí živočichů.

Nejvíce času jsme však trávili uklízením svého okolí, kde často procházíme či  pobýváme.

Tímto bychom rádi poděkovali Technickým službám Hustopeče, které nám zapůjčily kleště na odpad. Všechny děti s nimi chtěly pracovat. Díky tomu si také zopakovaly, jak se odpad třídí.