V minulém týdnu proběhlo tematické odpoledne s názvem “Malý filmový kritik’’. Děti s nadšením zhlédly film “Scooby Doo a Lochnesská příšera”. Každý malý kritik dostal zápisník, do kterého si průběžně zapisoval své poznatky a postřehy z filmu. Součástí hodnocení se staly překrásné ilustrace, jejichž předlohou byl film samotný. Na závěr projektového odpoledne na všechny malé kritiky čekala sladká odměna.

Vychovatelky ŠD