Děti ve 2.A si dnes přinesly na hodinu českého jazyka rozečtenou knížku, aby ji ukázaly svým spolužákům a podělily se o své čtenářské prožitky. Následovalo individuální, přesto společné čtení dle vlastních schopností. Čtenářská dílna významným způsobem ovlivňuje délku a kvalitu přečteného, prodlužuje soustředění a motivuje i „nečtenáře“.