Od letošního školního roku byl u nás nově založen žákovský parlament. Během října se konaly volby dvou zástupců jednotlivých tříd. Některé třídy pojaly volby opravdu vážně se všemi náležitostmi.  Někde si žáci ve skupinách ujasnili, jaké vlastnosti by jejich zástupci měli mít a co od nich očekávají. Poté vyplnili volební lístek a vhodili jej do „urny“. Volební komise hlasy sečetla a vyhlásila vítěze. Jinde se žáci před svou volbou prokazovali průkazem totožnosti, dostali volební lístek a obálku a své hlasy šli rozdělit za plentu. 

V pátek 1. listopadu se pak uskutečnila historicky první schůze našeho parlamentu. Celá se nesla v duchu seznamování: seznamovali jsme se se samotnou prací parlamentu, jeho organizací, nastínili jsme možné školní (i mimoškolní) akce a hlavně jsme se seznamovali mezi sebou navzájem. Pokud nám vydrží alespoň polovina z počátečního nadšení, máme se během roku určitě na co těšit!