Po celý únor jsme se v ŠD věnovali tématu “Mít se rád”. Téma bylo široké, proto jsme nebyli nijak omezeni na možnostech.

V průběhu jsme uskutečnili několikero návštěv – výstava v knihovně, kino, ZUŠ včetně jejího detašovaného pracoviště a MěÚ Hustopeče.

Zbylé akce jsme nepořádali jen v odděleních či venku. Závody v oblékání proběhly úspěšně v tělocvičně.  Teplé nápoje jsme si přichystali i s procvičením správného stolování v kuchyňce.

Díky inovativnímu způsobu učení byly naše děti seznámeny nejen s významnými jmény jako např. Božena Němcová, ale také se jménem lokálních umělců a lidí, kteří se podílí na životě v Hustopečích.

Veškerá práce dětí byla podpořena jejich soutěživostí i kreativitou, a to nejen výtvarnou, ale také jazykovou a pohybovou.