Modely chemických molekul sestavili v rámci domácí přípravy žáci 8. a 9. ročníku. Žáci připravili složení vzduchu, molekulu vody i organické sloučeniny: methan, ethanol či kys. octovou.