Codeweek neboli Evropský týden programování je iniciativa, jejímž cílem je zábavným a aktivním způsobem přiblížit programování a digitální gramotnost každému člověku. My se ho účastníme již poněkolikáté a kódování žákům ukazujeme napříč předměty a aktivitami. 

V hodinách češtiny si žáci druhého stupně zahráli po celé škole bojovou hru Actionbound. Úkoly byly vědomostní, akční i kreativní. Luštili přesmyčky, rozpoznávali přísloví podle obrázků, hledali místa podle popisu, natáčeli scénky,… V hodinách výtvarné výchovy kreslili pomocí kódů barev obrázky zvířat z celého světa. 

Druháci se učili pracovat s QR kódem a seznámili se s robotem Kódíkem, kterému pomocí povelů nakreslili dalšího kamaráda robota. Čtvrťáci si vyzkoušeli nakreslit obrázek stejným postupem jako počítač bez počítače. Dvojice žáků tvořily vysílač a přijímač. Vysílač – programátor vydával přesné a  jednoznačné příkazy, které musel přijímač splnit stejně jako robot. Přijímač a vysílač museli hovořit společným dohodnutým jazykem.

Páťáci si v angličtině zábavnou formou zopakovali vše, co se zatím naučili. Pracovali s iPady a cvičení spouštěli pomocí QR kódů, všechny to moc bavilo. V tělocviku si pak sami zahráli na kód a řadili se podle zadaných kritérií.