Protože je v dnešní době nemožné navštěvovat sportovní kroužky, je pro žáky velice obtížné se pravidelně věnovat pohybové aktivitě, která je (nejen) pro ně velice důležitá.  Proto jsme rádi, že se nám daří většinu žáků (i učitelů) motivovat k pravidelnému pohybu.

Zjišťovali jsme, jak jsou na tom žáci druhého stupně s pohybem během distanční výuky, a výsledek nás mile překvapil. Více jak dvě třetiny se věnují pohybu min. 46 × týdně. Nejvíce se věnují chůzi a domácímu posilování. Oblíbené jsou také aktivity jako například běh, jóga a, navzdory zimnímu období, cyklistika, in-line či jízda na skateboardu. Je vidět, že pevnou vůli a chuť k pohybu máme. I proto jsme se přihlásili k výzvě KLIKUJ, BEHĚJ, PLANKUJ, kterou zorganizovali učitelé tělesné výchovy ze ZŠ a MŠ Husova v Brně. Každý den se nejen žáci, ale i učitelé snaží uběhnout co nejvíce kilometrů, udělat co nejvíce kliků nebo vydržet co nejdéle v planku (tzv. prkně). Každý den se výsledky sčítají a pak porovnávají s ostatními školami v soutěži. 

Dalším způsobem, jak žáky k pohybově zaktivovat, jsou online hodiny tělesné výchovy. U nás na Nádražce je pravidelně pro dívky z druhého stupně vede učitelka tělesné výchovy Radmila Vrbová. „Každý týden mají žákyně možnost si se mnou zacvičit a udržovat se tak ve fyzické i duševní kondici. Náplň hodin obměňuji, aby nebyly pro dívky stereotypní. Jeden týden si projdeme správnou techniku cviků, další týden si dáme hodinu zaměřenou na zlepšování úrovně fyzické kondice, potom zase zvolníme a zařadíme prvky jógy apod. Je fajn být se žákyněmi v kontaktu alespoň touto formou a jsem ráda, že se ke mně holky přidávají“. 

Tak nám držte palce, ať se nás chuť k pohybu drží a ať toho společně naklikujeme, uběhneme a naplankujeme co nejvíce. 

Kolektiv ZŠ Nádražní