V rámci online výuky pracovaly obě dvě naše 5. třídy na týdenním projektu „Ukaž, co umíš“, při kterém nejen trénovaly slohový útvar – popis pracovního postupu, který doplnily obrázky či fotografiemi, ale podle něj i opravdu doma pekly, vařily, pletly, háčkovaly, stavěly z lega apod.

Vše potom společně sdíleli v jednom z níže uvedených výstupů:

Ukaž, co umíš – 5.A

Ukaž, co umíš –  5.B