20. ledna a 3. února navštívili žáci osmých tříd okresní soud v Břeclavi. V obou případech byli svědky tří soudních líčení, která jednala o prominutí zbytku trestu. Následně besedovali s panem soudcem, jehož se mohli ptát na vše, co je zajímalo, ať už ohledně zhlédnutých líčení, či čehokoli jiného z oboru jistice. Dozvěděli se tak například, co musí odsouzený splnit, aby bylo jeho žádosti o prominutí trestu vyhověno, jak funguje systém domácího vězení či jakými způsoby mohou odsouzení splácet své finanční závazky. Exkurze u okresního soudu byla velice poučná a skvěle nám otevřela téma práva do občanské výchovy.