Měsíce září a říjen se na naší škole ponesou ve znamení příprav výstavy u příležitosti stoleté existence republiky. Za tím účelem navštívili žáci 6.AB a 9.A výstavy konané v Hustopečích. U Synků nese název Hustopeče před 100 lety, v knihovně potom 1918-2018.

Naši žáci budou společně s vyučujícími zpracovávat různá téma, která se období stoleté existence republiky týkají, výstupem pak bude společná výstava v prostorách školy a projektové dny, kdy si žáci vzájemně odprezentují to, co se dozvěděli, naučili, vytvořili.