Každým rokem se naše škola zapojuje nejen v rámci hodin německého jazyka do projektů zaměřených na mezinárodní spolupráci škol, tzv. eTwinning. Žáci osmého ročníku se letos virtuálně spojili hned se čtyřmi dalšími týmy (Itálie, Slovensko, Polsko a Ostrava) a společně zpracovávají tematické oblasti zaměřené především na rozvoj slovní zásoby, psaní a porozumění čtenému textu. Projekt nese název „Kreative Praxis mit Deutsch WortWolken“ a jeho hlavním výstupem jsou slovní mraky a hry se slovy zaměřené na probírané tematické celky, např. počasí, roční období, dům, oblečení aj.

Popis projektových aktivit a všechny výstupy týmy sdílí na společném bezpečném online prostředí zvaném Twinspace, kam mají žáci i učitelé přístup a kde se společně s žáky z jiných zemí mohou setkávat ve virtuální třídě.

Projektové výstupy naleznete zde: https://twinspace.etwinning.net/72346