Kromě 1. a 2. ročníku převzali dnes žáci svá pololetní vysvědčení pouze online. Aby tento den byl pro děti zajímavější, připravili si třídní učitelé nejrůznější aktivity zaměřené na stmelení třídy, sebehodnocení a bezpečnost na internetu.

Pojďte nahlédnout…

Prvňáčci si zopakovali, co vše se naučili za 1. pololetí. Žáci dostali  MOJE VYSVĚDČENÍ a na něm si zhodnotili pomocí smajlíků své úspěchy, pokroky a rezervy. Poté došlo k rozdávání „pravého vysvědčení”, ze kterého měly děti obrovskou radost.

„Den čtenářské radosti” čekal na druháky. Děti si navzájem představovaly své přečtené knihy. Povídaly ostatním, co se jim v knížce nejvíc líbilo, o co v dané knížce šlo apod. Nakonec vytvořily na koberci “galerii knih”, kde si mohly prohlédnout knížku, která je podle vyprávění kamaráda zaujala. 

Žáci ve 2.A společně hodnotili, co se jim ve třídě podařilo zvládnout, zlepšit. Řešili  i to, na čem budou ještě pracovat. Děti se také zamýšlely nad vlastní prací – proběhlo sebehodnocení na pracovní list. Děti odpovídaly na otázky a měly vykreslit obrázek podle toho, jak samy cítí, že jim to ve škole jde. Nakonec paní učitelka rozdala vysvědčení, které všechny potěšilo. 🙂

Třeťáci si ověřili, že pohyb probouzí radost a skvělou náladu! Společně si zacvičili, aktivity jim vybírala náhoda pomocí kola cviků. Po přestávce a občerstvení  si připomněli zásady bezpečného chování na internetu.

Třídnické hodiny v 5.A proběhly v duchu sebehodnocení společné práce za 1. pololetí. V programu jamboard si prošli  připravené otázky a každý žák se k nim vyjádřil. Tím si udělali představu, co koho více zajímá nebo kde má co posílit. V závěru si předali online vysvědčení a samozřejmě si nezapomněli si připomenout chování o prázdninách. 

Žáci na druhém stupni v rámci třídnických hodin spolupracovali na třech aktivitách. Společně vytvořili dokument o zálibách, které pěstují v období distanční výuky. Na snímcích můžete nahlédnout do sebehodnocení práce v průběhu distanční výuky osmáků. Dále si zopakovali e-bezpečnost a připomněli si zásady chování na internetu při on-line výuce. Na závěr jsme si poprvé předávali vysvědčení ve virtuálním světě. 

Přejeme všem hezké pololetní prázdniny pokud možno bez techniky :).

kolektiv ZŠ Hustopeče, Nádražní