Květnové dny přinesly opět více rozruchu do prázdných školních tříd. I když za ne vždy komfortních podmínek nošení roušek, držení rozestupů a častého mytí rukou, přesto s elánem a chutí vzdělávat se společně chodí od poloviny května opět do školy deváťáci, jež se pilně připravují na přijímací zkoušky na střední školy.  Brzy na to je doplnila více než třetina žáků 1. stupně.  Pod vedením učitelů tak ve škole plní převážně opakovací úkoly, na kterých zbývající spolužáci pracují doma.

Teplé počasí přímo vyzývá k trávení co nejvíce času venku. Proto učitelé některé úkoly přesunuli do přírody. Žáci tak například dělali pokusy s pampeliškami a působením světla bez vody, zakládali si herbáře, sušili bylinky, tvořili domečky pro zvířátka nebo chytali (a zase pouštěli) motýly. Přírodopis jak má být! Zdraví jsme přesunuli také do kuchyně. Děti připravovaly zdravé svačinky, které jsou díky jejich tvořivosti a fantazii i veselé. 

Na Den matek, který každoročně připadá na druhou květnovou neděli, děkujeme maminkám za všechno, co pro nás dělají. A že toho v tento zvláštní čas není málo. Naši žáci své maminky obdarovali vlastnoručně vyrobenými dárečky, které udělají vždy největší radost. Maminky se tak mohly radovat například z dóz na čaj, obrázků, papírových květin či malovaných kamínků. Výtvarně se i doma realizuje skupina žáků volitelného výtvarného semináře. Ti zpracovávali téma Tvoříme 3D a jejich práce jsou opravdu povedené. 

Jdeme do finále tohoto školního roku, během kterého jsme se naučili spoustu nového, i když to tak možná na první pohled nevypadá. Většina žáků udělala obrovský pokrok v  samostatnosti, zodpovědnosti za své vlastní učení se. Děti se rozvíjely převážně po stránkách získávání dovedností a kompetencí a vše jistě zužitkují v příštím školním roce. 

 

Kolektiv ZŠ Nádražní