Italsko-česká spolupráce v rámci našeho projektu Auge in Auge (Z očí do očí) pokračuje i nadále. Cílem projektu je zdokonalení se v němčině, a to jak ve psaní, tak v mluvení. Na výuku on-line jsme v rámci mezinárodních projektů zvyklí, proto jsme se společně s partnery opět setkali a při videokonferenci jsme zavzpomínali na naše školy 🏢. Naši deváťáci představili partnerům nejen svoji školu, ale i školský sytém v České republice. #etwinning

Videokonference v krátkosti níže na videu:

Více na webových stránkách projektu: https://sites.google.com/zs-nadrazni.cz/augeinauge/