Provoz školy od 24. 5. 2021

1. stupeň i 2. stupeň prezenční výuka.

 

Žáci jsou povinni nosit po celou dobu vyučování ochranu úst – chirurgická rouška, respirátor. 

Sportovní činnost v rámci tělesné výchovy může být realizována ve venkovních prostorách.

Ruší se povinnost homogenních tříd a skupin na 1.stupni.

Ruší se povinnost zajišťovat péči o děti rodičů vybraných profesí, protože se vrací všichni žáci 1. stupně do základních škol.

 

Provoz ŠD

V běžném režimu včetně ranní ŠD, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.

Ranní ŠD nebude v provozu pouze v pondělí (testovací den).

 

Testování

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. 

Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu, hlásí se v kanceláři zástupce ŘŠ.

Frekvence testování:

  1. stupeň

Testování probíhá jedenkrát týdněvždy v pondělí v 7. 55. Žáci čekají na dvoře.

  1. stupeň

Testování probíhá dvakrát týdněvždy v pondělí a ve čtvrtek  v 7. 55. Žáci čekají na dvoře.