Uvádíme nejdůležitější informace týkající organizace výuky od 30.11. 2020. Detailnější informace obdrží žáci a jejich zákonní zástupci prostřednictvím žákovské knížky v Edookit během středečního dopoledne (25.11.).

1.stupeň

 • Žáci 1.- 5. ročníků se vzdělávají prezenčně (chodí do školy).
 • Do školy na prezenční výuku nebo konzultace mohou jen zdraví žáci.
 • Výuka bude probíhat podle rozvrhu, žádná z hodin není zrušena, v HV zákaz zpěvu, v TV dle počasí vycházka nebo náhradní program ve třídě.
 • Žáci zůstávají po celou dobu pobytu ve škole ve své třídě s výjimkou výuky informatiky.

Školní družina

Od 30.11. bude provoz ŠD zajištěn následujícím způsobem:

1.a 2.ročník – beze změn, dle informací od 18.11. 

3. a 4. ročník

 • Provoz ranní družiny prozatím není možno za daných podmínek organizačně zajistit. Provoz odpolední družiny bude zajištěn.
 • Dohledem nad žáky bude pověřena asistentka pedagoga. Žáci budou v kmenové učebně (není zde vstupní dveřní komunikátor ani telefon).
 • Provoz bude zajištěn od ukončení vyučování až do 16,00 hod., včetně doprovodu dětí do školní jídelny .
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v prostorách družiny.
 • Rodičům je zakázán vstup do budovy školy, komunikovat s pedagog. pracovníky ŠD (omluvenky, změny….) mohou prostřednictvím mobilního telefonu- 3.ročník Hana Fraňková, 4.ročník- Bohdana Kezniklová.

2. stupeň

Výuka pro 9.ročník bude od 30.11. do 22.12. probíhat prezenčně (žáci chodí do školy každý týden).

Výuka pro 6. – 8. .ročník bude následovně:

 • od 30.11. do 4.12. chodí do školy 8.AB, 7.A ( 6.AB,7.B – distanční výuka)
 • od 7.12. do 11.12. chodí do školy 6. AB,7.B ( 8.AB, 7.A – distanční výuka)
 • od 14.12. do 18.12. chodí do školy 8.AB, 7.A ( 6.AB,7.B – distanční výuka)
 • od 21.12. do 22.12. chodí do školy 6. AB,7.B ( 8.AB, 7.A – distanční výuka)

Výuka probíhá podle nově upraveného rozvrhu (prezenčně i distančně) – viz Edookit. 

Do školy na prezenční výuku nebo konzultace mohou jen zdraví žáci.

V distanční výuce platí stále nastavená pravidla. Videokonference přes Meet a použití platformy Google Classroom.

Žáci mohou být vyučujícím vyzváni do školy na individuální konzultace (prostřednictvím zprávy v edookitu).