USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY se omezuje s účinností ode dne  4. 1. 2021 provoz základních škol a to tak,  že je povolena osobní přítomnosti ve škole jen žákům 1. a 2. ročníku.

Organizace výuky na naší škole bude vypadat následovně:

1. a 2. ročník – prezenční výuka

Žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně (chodí do školy). Do školy na prezenční výuku mohou jen zdraví žáci. Výuka bude probíhat podle rozvrhu, žádná z hodin není zrušena, v HV zákaz zpěvu, v TV dle počasí vycházka nebo náhradní program ve třídě.

Žáci zůstávají po celou dobu pobytu ve škole ve své třídě s výjimkou výuky TV.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve všech prostorách školy.

Školní družina

Od 4. 1. 2021 bude provoz ŠD i ranní ŠD pro žáky 1. a 2. ročníku zajištěn. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu v prostorách družiny.

Rodičům je zakázán vstup do budovy školy, komunikovat s pedagog. pracovníky ŠD (omluvenky, změny …) mohou prostřednictvím mobilního telefonu.

3. – 9. ročník – distanční výuka

Žáci 3. – 9. ročníku se vzdělávají distančně dle aktuálního rozvrhu v Edookit. Pro distanční výuku, zadávání úkolů apod. využívá škola následující platformy: 

  • Edookit (3. – 4. ročník)
  • Google classroom (5. – 9. ročník)
  • Součástí výuky budou i videokonference v programu Google Meet, odkazy na vstup do videokonferenční místnosti žáci zobrazeny v Edookitu (fialová ikona kamery).

Vypracování úkolů si žáci plánují samostatně, ale tak, aby je splnili do stanoveného data. Vyučující jsou k dispozici vždy v době stanovené řádným rozvrhem. 

Výuka nebude probíhat odpoledne ani v době víkendu. Během odpoledne, večera nebo víkendu mohou žákům přicházet „notifikace“ o zadávání a kontrole úkolů učitelem.

Bližší informace podají žákům a zákonným zástupcům třídní učitelé prostřednictvím Edookit.

Ivana Matějíčková, ředitelka školy