Každoročně si 22. dubna připomínáme Den Země. Tato událost by měla připomenout důležitost ochrany životního prostředí. V loňském roce se nám podařilo Den Země oslavit vycházkami do přírody a sbíráním odpadků a všeho, co tam lidé odhodili a co přírodě neprospívá a určitě do ní nepatří. Překvapilo nás, kolik žáků se loni do této akce zapojilo a jak úžasné výkony podali. Je skvělé, že jim už v tomto věku není stav naší planety lhostejný. Proto jsme se rozhodli, že letos tuto akci zopakujeme, tentokrát ji ale ještě rozšíříme! Krásně jsme tak navázali na březnový Den vody a vznikl dvouměsíční blok environmentální výchovy. 

Na 1. stupni mohly některé třídy oslavovat naši planetu společně v rámci prezenční výuky. 1. a 2. třídy tedy prožily projektový den, paní učitelky připravily nejrůznější aktivity zapojené do mnoha předmětů. Na školním dvoře dokonce vznikla při skupinové práci nádherná kresba naší planety. Třeťáci při online hodinách přemýšleli, kdy je naše planeta smutná a kdy veselá a co pro to sami mohou udělat. Páťáci pak tvořili komiksy, ve kterých vyzývali k ochraně naší planety, nechyběly ani medailonky ke Dni Země nebo domácí výtvarná tvorba.

Žáci, kteří navštěvují školní družinu, se tak současně mohli účastnit dvou projektů, neboť i ta se tohoto environmentálního cyklu účastnila. 

Napříč předměty plnili žáci 2. stupně dobrovolné úkoly, které se nějakým způsobem vztahovaly k ekologii či přírodě. Při procházce (tělesná výchova) tak mohli nejen sbírat odpadky (občanská výchova), ale na fotografie zachytit přírodní organismus (výtvarná výchova + informatika) a o tomto organismu si pak zjistit informace (přírodopis) a napsat o něm medailonek (český jazyk). Navíc mohli přiložit mapku s vyznačeným místem nálezu daného organismu (zeměpis). Manuálně zruční žáci také vyráběli domečky pro hmyz (pracovní činnosti). Aby jim práce lépe šla od ruky, mohli si vyhledat nějaký “eko song”, tedy píseň, která je o ochraně životního prostředí, a vymyslet k ní vlastní sloku – samozřejmě s dodržením básnických rytmů (hudební výchova + český jazyk). Nejstarší ročník 2. stupně trénoval fotografování v exteriéru. Žáci se snažili zachytit krásu kvetoucí jarní přírody nebo naopak poukázat na odpadky v ní (výpočetní technika). Tyto a spoustu dalších aktivit mohli žáci plnit během dvou týdnů a některé jejich práce můžete vidět na online nástěnce: https://cs.padlet.com/i_brabcova/DZ2021

Jsme velice rádi, že se žáci do těchto aktivit zapojili a že si uvědomují, jak je důležité o naši planetu pečovat, protože jinou nemáme. Snad si odnesli do života poznatky, které budou praktikovat i v ostatní dny roku. My jim je budeme neustále připomínat.  

 

 

Vytvořeno pomocí služby Padlet