S platností od 17.9.2020 bude výuka na 2. stupni realizována do odvolání podle provizorního rozvrhu. Vyučování bude ukončeno v 11.30.
Provoz školní družiny bude ukončen v 15.00.
Toto opatření souvisí s vysokou absencí pedagogů 2.stupně a vychovatelek ŠD, situace je dle metodických doporučení konzultována s krajskou hygienickou stanicí, která vyhodnotila epidemiologickou situaci ve škole jako nízkorizikovou.
 
Děkuji za pochopení.
Ivana Matějíčková, ředitelka školy