Dne 22. 6. 2021 se proměnila  Městská knihovna v Hustopečích na Písmenkové království.

Žáčci prvních tříd  1.AB v rytířském sále, před králem, královnou a šaškem, plnili písmenkové úkoly, hledali obrázky k písmenkům a přečetli krátký text z pohádky. A protože jsou naši prvňáci šikovní, vše se jim pěkně podařilo a nakonec slavnostně složili slib čtenáře. Pážata byla pasována těžkým královským mečem na čtenáře a odměněna pamětním listem a věcnými cenami. 

A zazvonil zvonec a pohádky o Písmenkovém království byl konec. 

Poděkování patří všem, kteří se na přípravě této skvělé akce podíleli!