Žáci pátých tříd byli na školním výletě v Brně. Naplánovali si trasu po památkách, o kterých se učili v hodinách vlastivědy. Viděli jsme krásné historické stavby, v jedenáct hodin jsme byli u Brněnského orloje, kuličku sice získala neznámá paní, ale všem nám ji ukázala. Největší zážitek byl však na závěr – vodní fontány před Janáčkovým divadlem, u nichž jsme se osvěžili před zpáteční cestou.