Skupenství vody

Změny skupenství vody bylo téma v hodině přírodovědy, ve které se z žáků 4.B staly molekuly. Hravou formou si dle pokynů vyučující demonstrovali jednotlivá skupenství.  Skupenství pevné vytvářelo pevné vazby mezi jednotlivými částicemi – žáky. Skupenství kapalné žáky mírně rozpohybovalo, vzájemně si podávali a pouštěli ruce. Při posledním skupenství plynném se stali párou, zrychlili svůj pohyb a vzájemně se nesměli dotýkat. Uhádnete, které skupenství mohlo být nejzábavnější?

Sladká výuka VV

Školní kuchyňku provoněli žáci 4.B vlastnoručně upečenými muffinami.

Ve výtvarné výchově jsme si vyměnili štětce, vodovky a papíry za vařečky a zástěrky. Tuto aktivitu uvítali s nadšením. Pracovali ve skupinách, při přípravě si rozdělili jednotlivé činnosti. Po upečení nechyběl už méně oblíbený úklid kuchyňky. Někteří žáci neodolali lákavé vůni a ještě v hodině se pustili do ochutnávání.