V pondělí 28. října byl státní svátek na počest vzniku samostatného československého státu a my jsme se s 9.A ještě před tím vydali po stopách prvního československého prezidenta. Říjnové hodiny dějepisu a výtvarné výchovy jsme využili na přípravu plakátů o této důležité osobnosti, potom svoje práce jednotlivé skupiny odprezentovali a nakonec jsme toto téma ukončili exkurzí po místech v Hustopečích, která jsou s jeho jménem nějak spjatá. Patří sem například rodný dům jeho matky, dům bratra, náměstí T. G. M, kde chodil do školy a především hřbitov, kde je pochována spousta jeho předků a hlavně jeho rodiče. Žáci si tak osvojili znalosti o tomto prezidentovi a zároveň poznali Hustopeče z jiného úhlu pohledu.