Děti z 2.B si 23. října vyzkoušely, jaké to je vytvořit výukový plakát pro jiné děti. Každé dítě si vybralo podle svého zájmu zvíře nebo rostlinu, o které si ve škole přečetlo základní informace a nakreslilo svůj obrázek. Doma si s pomocí rodičů vyhledaly a sepsaly nějaké zajímavosti. Ve škole pak děti spojily všechny znalosti dohromady a vytvořily velmi zajímavé plakáty, které ostatním dětem představily formou živé výstavy.

Následně byly plakáty vystavené, aby si je v klidu mohli prohlédnout další zájemci.

Touto cestou bych chtěla MOC poděkovat rodičům za spolupráci.

L. Kaniová