Podzim nám už dávno podle kalendáře zaklepal na dveře, proto se malí žáčci vypravili prozkoumat, jak se příroda mění a co se zde děje v tomto období. Přes den zatím ještě hodně svítí sluníčko, ale dny se krátí a noci už jsou chladné. Žáci si všímali, jak se listy zbarvují, a tak je sbírali, třídili do skupin a zároveň si opakovali barvy anglicky. 

Z nasbíraných kaštanů a různých přírodnin vznikla různá písmenka i čísla. Děti také hádaly podzimní hádanky a odpovědi pak hledaly na obrázcích schovaných v trávě. Mnoho přírodnin si děti také nesly s sebou do třídy, které pak lepily do připravených lepících rámečků, jenž nám nyní zdobí okna. Byl to pěkný podzimní den.