Pokyny a informace pro zákonné zástupce dětí, které 25.5.2020 nastoupí do školy

Na základě přihlášek byly vytvořeny následující skupiny:

1.A  – vyučující J  Sedláčková, K. Papežová

1.B  – vyučující J. Pavláčková, P. Válková

3.A + 2.A – vyučující  J. Hrnčiříková, E. Svobodná

4.A + 3.B – vyučující A. Rohrerová, B Kezniklová

4.B + 2.A  – vyučující J. Češková, H. Hušková

5.AB – vyučující  J. Kostrhounová, J.Stehlíková

Pokud je žák umístěn do sdílené skupiny, obdrží jeho zákonní zástupci bližší informaci přes edookit.

Pro nepřihlášené žáky se nic nemění a nadále pracují dle týdenních plánu, které odesílá v neděli třídní učitel.

Přihlášení žáci budu úkoly z týdenních plánů plnit ve škole.

Pokud se přihlášený žák nemůže dostavit do školy je nutné jej písemně omluvit. Pro omlouvání nepřítomnosti žáka či jinou komunikaci využívejte školní email vyučujícího v dané skupině ve tvaru jmeno.prijmeni@zs-nadrazni.cz, popřípadě třídního učitele.

Rozvrhy skupin a časy, kdy začíná a končí výuka naleznete zde.

Školní dvůr bude otevřen v 7.30.

Žáci čekají na dvoře, kde si je vyzvedne přidělený pedagog.

Vstup rodičům a doprovázejícím osobám je do budovy školy zakázán.

Co v pondělí 25.5.2020 s sebou:
  • čestné prohlášení (ke stažení zde),
  • dvě roušky a sáček,
  • všechny učebnice, sešity a pracovní sešity,
  • psací potřeby,
  • svačinu,
  • klíče od šatních skříněk.

Pro více informací kontaktujte třídního učitele.